Први становници на територији Драгачева

Katarina Dmitrović

Apstrakt: У раду се анализирају основне карактеристике материјалних трагова људи који су насељаваљи територију Драгачева током праисторије. Типичним облицима материјалне културе као и појавама одређена је стилско-типоло- шка, културна и хронолошка припадност. Исто тако, апострофиране су реги- оналне особености на основу којих је Драгачево препознатљиво у ширим географским оквирима.

Ključne reči: Драгачево, материјална култура, праисторија, некрополе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 15 (15), pp. 123-137