Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu

Marija Ilić

Apstrakt: U radu se analizira nostalgija kao ideologija i diskurzivni sistem. Klasičan etno-lingvistički intervju razmatra se kao prototip „nostalgičnog“ intervjua. Analizom iskaza istraživača i sagovornika pokazuje se kako nostalgični diskurs utiče na konstrukciju ekspertskog znanja o zajednicama koje se istražuju. Konačno, etno- lingvistički intervju se poredi sa intervjuima iz srodnih disciplina – dijalektološkim, etnografskim i sociolingvističkim – i ističe se potreba da se umesto klasičnih nostalgičnih intervjua razvijaju novi, (auto)refleksivni pristupi.

Ključne reči: nostalgija, etnolingvistika, ideologija, terenska istraživanja, diskurs, intervju

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 15 (15), pp. 65-75