Виртуелни музеј хетеротопије. Пример локалитета првих уметничких школа у Београду 1857–1921.

Vladimir Božinović

Apstrakt: Хетеротопије као носиоци нематеријалне културне баштине представљају битан аспект формирања културног идентитета друштва које их наслеђује. Семиотика наведених простора се из идеолошких или идентитетских разлога често занемарује, чиме се оне затварају и дистанцирају од реалног простора друштвеног деловања. Задатак виртуелног музеја јесте да поново отвори простор хетеротопије мултимедијалном презентацијом аналогних и анали- тичких замена ових нематеријалних артефаката.

Ključne reči: хетеротопија, нематеријална баштина, уметничке школе, Интернет, виртуелни музеј

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 15 (15), pp. 45-54