Restauracija i revolucija: Alen Badju i dijalektika borbe za homoseksualna prava

Ivan Vuković

Apstrakt: Autor analizira stavove koje je francuski filozof Alen Badju izneo o toku i ishodu dvadesetovekovnih ideoloških borbi. Za razliku od Badjua koji tvrdi da se vek završio potpunim porazom komunističkih ideja, autor tvrdi da je levica doživela poraz na polju ekonomije i politike, ali da je postigla izvesnu pobedu na tlu kulture. Svoj stav, autor ilustruje na primeru pokreta za homoseksualna prava. Prema Badjuovom mišljenju, taj pokret je na istorijsku scenu stupio revolucionarnim zahtevom za opštim oslobođenjem ljudske seksualnosti, a sa nje sišao malograđanskim, egoističkim zahtevom za priznanjem istopolnih brakova. Prema autorovom shvatanju, njihovo priznanje, međutim, za posledicu ima i povećanje slobode u čitavom društvu što, prema kriterijumima samog Badjua, znači da je pokret, pored vlastitih ciljeva, ostvario i svoju opštečovečansku, revolucionarnu funkciju.

Ključne reči: Badju, istorija, dijalektika, homoseksualizam, prava

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (2), pp. 77-87