Потрага за особеношћу: изазови и дилеме унутар концепта очувања и репрезентовања нематеријалног културног наслеђа

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: У тексту се расправља о антропологији као заштити нематеријалног наслеђа, знатно старијој од бирократског концепта дефинисаног UNESCO-вом Конвенцијом из 2003. године, као и различитим врстама дилема које прате спровођење Конвенције у пракси. Говори се о социјалним праксама које је немогуће штитити због сукоба са концептом заштите људских права, или са савременим позитивним законодавствима, о егзотизацијама пракси које су још увек заиста живе, али се представљају као да то више нису, о односима глобалног и локалног – са циљем да се покажу различите врсте амбиваленција унутар самог концепта, којих они који спроводе Конвенцију, најчешће нису свесни.

Ključne reči: нематеријално културно наслеђе, антропологија, локалне традиције, људска права

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (1), pp. 221 - 234