Да ли ће Књаз Милош припасти странцима? Приватизација и слика мултинационалних компанија у српским медијима (2000-2005)

Vladimir Miokov Vesna Vučinić-Nešković

Apstrakt: У раду се анализира медијско праћење приватизације Књаза Милоша, најпознатије српске фабрике минералне воде, и начина на који су у том процесу биле представљене мултинационалне компаније. Као најважнији проблем издвојен је сукоб различитих актера и њихових интереса у овом процесу. У раду се анализирају три фазе медијског праћења приватизације. Прва фаза обухвата период од октобра 2000. до септембра 2003. године, када се у медијима појављују прве вести о могућој приватизацији Књаза. Друга фаза траје од августа 2003. до децембра 2003. када се појављују први потенцијални купци. Трећа фаза обухвата период од августа 2004. до септембра 2005. године када је Књаз Милош коначно приватизован. Закључак рада је да у медијима преовладава негативна слика о мултинационалним компанијама. Таква слика није јасно идеолошки обојена (као што је то био случај током 1990-их) и ређе се отворено исказује, али је општи став скептичан, иако су у потпуности познате вредности мутинационалних компанија за нашу економију и важност њиховог учешћа у приватизацији.

Ključne reči: Књаз Милош, приватизација, транзиција, мултинационалне компаније, медији, Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (1), pp. 167 - 193