Центар за либерално демократске студије као невладина организација која промовише економски неолиберализам у Србији

Sreten Vujović

Apstrakt: Ова студија је посвећена проучавању идеја и основних активности Центра за либерално демократске студије (ЦЛСД) из Београда, као невладине истраживачко-образовне организације. ЦЛСД је тренутно најважнија НВО у Србији која се полазећи од либералног становишта бави првенствено економском, а затим политичком и правном проблематиком развоја. Реч је о НВО која промовише „културу капитализма“ у смислу „нове деснице“, односно неолиберализма или либертаријанизма. Њени циљеви су: заштита индивидуалних слобода, слободна тржишна привреда и економски напредак, владавина права, одговорна и ограничена држава и либерална демократија. Резултати истраживања о ЦЛСД се заснивају на анализи двадесетак студија које је објавио овај Центар, анализи његовог месечника Призма, као и анализи интервјуа са осам чланова ЦЛСД на тему њихове сарадње и размене идеја са Западом.

Ključne reči: економска култура, транзиција, либерална демократија, Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (1), pp. 143 - 166