Преношење и прихватање нове институционалне економије: пример два универзитета у Србији

Aleksandra Jovanović Aleksandar Stevanović

Apstrakt: Истраживање за студију „Преношење и прихватање нове институционалне економије: пример два универзитета у Србији“ одвијало се током 2005/2006. године. Ова студија случаја анализира преношење и пријем западне економске мисли у једној традиционалној националној институцији и у једној новооснованој институцији која је заснована на северноамеричком моделу, и то у светлу преношења и прихватања нове институционалне економије као тржишне економске парадигме. Упоређује се Катедра за правно-економске науке Правног факултета Универзитета у Београду и Факултет за менаџмент Универзитета Браћа Карић. У питању су конститутивни делови државног и приватног универзитета који се, иако нису организационо подударне јединице, могу поредити имајући у виду да обе нуде економска знања као допуну и подршку студијама права, односно менаџмента. Преношење нове институционалне економије у оквиру две институције посебно је занимљив са становишта начина на који су усвајана западна економска знања, као и са становишта формалних и неформалних препрека које су на том путу стајале. Истраживање прати да ли и у којој мери су разлике између институција условиле исход преношења ове западне економске теорије.

Ključne reči: институције, универзитети, економскe теорије, Нова институциионална економија, Србија, Запад

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (1), pp. 119 - 142