Преговарање о партнерству: Како је српски Хаузмајстор успоставио пословни однос с аустријским Рустлером

Vesna Vučinić-Nešković

Apstrakt: Ова студија говори о томе како је српски Хаузмајстор преговарао и ступио у партнерство са аустријском фирмом Рустлер. Уводни део посвећен је успостављању и развијању Хаузмајстора, фирме за мале кућне поправке, коју је основао српски повратник из иностранства 2004. године. Полазећи од оснивања Хаузмајстора, као ћерке фирме Комон сенса (оријентисане на консалтинг и развој пројеката), студија прати њено прилагођавање пословном амбијенту Србије у погледу организационе и пословне културе. Студија је усредсређена на детаљно представљање и анализу искустава запослених у Хаузмајстору са аустријским Рустлером, најпре као потенцијалним, а затим и као већинским партнером. Поред тога, приказан је начин на који је Хаузмајстор доживео регионални менаџер Рустлер групе, који је био главни посредник у преговорима и конкретизовању овог партнерског односа. У закључном делу расправља се о различитим концептима „културе“, „странца“, и „културних посредника“ у две различите фазе узајамних односа, и то најпре приликом преговарања, а затим одмах након успостављања пословног партнерства.

Ključne reči: предузетници, репатриоте, пословна култура, преговори, партнерство, Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (1), pp. 87 - 118