Шта је у пиву? Културе које се прожимају у приватизацији пиваре

Ildiko Erdei

Apstrakt: Рад је настао као резултат скоро двогодишњег интензивног истраживања социјалних и културних аспеката приватизације локалне пиваре у Јужном Банату, чији је већински власник 2003. године постала турска компанија Ефес. Приватизована пивара тада је постала њихова „најзападнија“ пословна „операција“ и локалитет за имплементацију њихове технологије, али и организационих модела и пословних култура. Иако је уобичајено да се о приватизацији говори као о економски битном питању, приватизација мале, домаће, локалне компаније, коју је извео велики, страни, интернационални произвођач пива, отворила је могућност за посматрање, уочавање, бележење, анализу и интерпретацију различитих начина на који се економски и културни аспекти процеса сусрећу и прожимају, и на који постају узајамно конститутивни унутар посматраног случаја. На тај начин, поље економске трансформације је посматрано и као поље културне трансформације, у коме су се пословне, организационе и радне културе „социјализма“ и „капитализма“ среле, што је произвело различите реакције и исходе, како на институционалном плану, тако и на индивидуалном нивоу. Издвојено је неколико различитих концептуализација културе, које су биле „у оптицају“ код различитих актера, и констатована је нарастајућа „културализација“ економије, карактеристична за савремену економију. Посебна пажња посвећена је наслеђу социјализма, забележеном и на нивоу наратива и у остацима претходних пракси, за које је показано да функционишу истовремено и као препрека жељеној и пројектованој промени, али и као средство за одржавање осећаја личне вредности већине запослених у суочавању са свеприсутним и јачајућим хегемонијским наративом о „тријумфалном капитализму“.

Ključne reči: приватизација, пиво, културе, социјализам, капитализам, Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (1), pp. 57- 85