Kompjuteri i etika u sajber doba. Pol Dž. Ford; Hester D. Mika (ur.)

Ivana Gačanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (3), pp. 141-145