ДАРВИН МЕЂУ НАМА: ДАРОВАНИ СВЕТ НЕБРОЈЕНИХ ИСКУСТАВА2

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: У тексту се разматра утицај Дарвинове теорије еволуције на промену перцепције света током 150 година од првог објављивања Порекла врста и рецепције ове теорије у популарно-културној продукцији (роман, филм, стрип). Посебна пажња је посвећена начину на који се Дарвинова теорија и његов општи допринос науци третирају унутар основног образовања у савременој Србији, као и прослави годишњице објављивања Порекла врста у Србији.

Ključne reči: Дарвин, теорија еволуције, рецепција, основно образовање, годишњица

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (3), pp. 23-38