Odnos države prema humanističkim naukama u Srbiji početkom XXI veka: Citatometrija kao pokušaj ubistva srpske antropologije

Ivan Kovačević

Apstrakt: Uticaj društva na humanističke nauke u Srbiji primarno se ostvaruje kroz državno finansiranje naučnih projekata. Takvo finansiranje trenutno uključuje valorizaciju rezultata naučnog rada primenom citatometrijskih metoda koji nisu prihvaćeni u Evropi. Citatometrijaje u SAD, gde je izmišljena, dovela je do karikaturalnih oblika naučnih proizvoda od nekoliko stranica teksta i velikog broja citiranih naslova. Citatometrijsko-citatomanski postupak može dovesti do ukidanja domicilnih humanističkih nauka i implementacije stranih, trećerazrednih citatomana koji, uz beznačajne tekstove nabijene uzajamno ukrštenim citatima, ispunjavaju uslove, nadamo se nesvesno, postavljene od strane nadležnog ministarstva i univeriziteta.

Ključne reči: humanističke nauke, Srbija, antropologija, citatometrija, citatomanija, ministarstvo nauke

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (2), pp. 27-43