TIPOLOGIJE RELIGIJSKIH ORGANIZACIJA2

Danijel Sinani

Apstrakt: U radu je predstavljen kratak pregled najznačajnijih pokušaja klasifikovanja religijskih organizacija. Prikazani su počeci bavljenja ovim problemom na osnovu rada Vebera i Trelča, kao i kasnije razrade i dopune osnovnih koncepata od strane različitih autora. Predstavljene su tipologije koje su ponudili Roj Volis, Brajan Vilson, Gordon Melton i Kristofer Partridž, prodiskutovane su pozitivne karakteristike ali i nedostaci ovih tipologija kao i mogućnosti i dometi klasifikovanja religijskih koncepata uopšte.

Ključne reči: religijski koncepti, verske zajednice, tipologija, kriterijumi klasifikacije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (3), pp. 9-22