ТEKST KAO LABORATORIJA: NAUČNO-FANTASTIČNA KNJIŽEVNOST KAO ANTROPOLOŠKI MISAONI EKSPERIMENT

Ilina Jakimovska Dragan Jakimovski

Apstrakt: Misaoni eksperimenti odigrali su odlučujuću ulogu u razvitku teorijskih koncepata u fizici 20. veka, posebno u slučajevima nedostatka ili nepodesnosti eksperimentalnih podataka. Iz etičkih i drugih razloga, u društvenim naukama korišćenje opita kao metodološkog sredstva je bilo veoma osporavano. Stoga ne samo da su opiti retko rađeni, već su i njihovi rezultati bili (ako ih je uopšte i bilo) od gotovo nikakve praktične vrednosti. Naučna fantastika kao žanr je savršena kao dopuna stvarnom izvođenju eksperimenta u antropologiji, i ona nudi hipotetičke scenarije koji služe predviđanju moguće/mogućih budućnosti ljudskog roda, a koji istovremeno osporavaju preovlađujuće teorije i čak pokušavaju da ustanove nove teorije, premeštajući aktuelne teorijske probleme na drugo, korisnije i konstruktivnije područje, područje misaonog eksperimenta. Članak istražuje nekoliko kratkih priča koje pripadaju naučno fantastičnom žanru, i koje se bave suštinskim antropološkim pitanjima kao što su određenje “ljudskog”, uloga adaptacije u humanoj evoluciji, razvoj društvenih skupina i ustanovljavanje kompleksnih društava, razumevanje drugih kulturnih sistema, te odnos ljudi prema univerzumu. Na ovaj način, članak promoviše upotrebu naučne fantastike kao ne samo metodološkog sredstva za istraživačke ciljeve, već još više kao dragocenog sredstva u predavanju antropologije.

Ključne reči: antropologija, naučna fantastika, misaoni eksperiment, metodologija.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (2), pp. 53-63