Naučni skup: Naš svet, drugi svetovi. Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 11-12. 12. 2009.

Ivana Gačanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (1), pp. 125-127