MI SMO JA, A ONI SU ROJ: INDIVIDUALNI I KOLEKTIVNI IDENTITET KAO RELACIONO SVOJSTVO LJUDI I TUĐINA U NAUČNOJ FANTASTICI

Bojan Žikić

Apstrakt: Cilj ovog teksta je da pokaže kako se motiv kolektivnog uma/genetskog pamćenja tuđina upotrebljava kao sredstvo konstruisanja identifikacionog markera, koji suštinski razdvaja ljudsku od tuđinskih rasa, izgrađenog na opoziciji između individualnog i kolektivnog identiteta, kao na relacionim svojstvima ljudi, odnosno njihovih tuđinskih protivnika. Kao eksplanatorni materijal, poslužće primeri iz serija i filmova „Galaktika“, „Zvezdane staze“, „Zvezdana kapija“ i „Invazija kradljivaca tela (trećih bića)“.

Ključne reči: identitet – individualni i kolektivni, identitet – konstrukcija, deskripcija, askripcija, Mi/Oni, naučna fantastika, antropologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (1), pp. 111-122