MASKULINITET U PROFESIJAMA

Marta Tomić Danijela Spasić

Apstrakt: U tekstu se analiziraju načini i mehanizmi dominacije maskuliniteta u profesijama koje su tradicionalno poznate kao tipično muške profesije. Dominacija maskuliniteta analizira se odnosu na žene u muškim profesijama. Posebno je napravljen kraći osvrt na policijsku i učiteljsku profesiju kako bi se pokazalo da su žene, s jedne strane kao manjinska grupa u tipično muškoj profesiji marginalizovane, a sa druge strane su u učiteljskoj profesiji kao dominantna većina, feminizacijom profesije postale ekonomski i društveno degradirane.

Ključne reči: maskulinitet, profesije, žene, feminizacija, rod

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (1), pp. 95-110