Politička mobilizacija srpskih komunista u prvoj fazi „Antibirokratske revolucije“

Vladimir Ribić

Apstrakt: U ovom radu ću analizirati konkretne akcije i legitimacije, kao i elemente akcione i legitimacijske osnove političke mobilizacije srpskih komunista sprovedene u prvoj fazi „Antibirokratske revolucije“, koja je započeta Miloševićevim istupanjem u Kosovu Polju aprila 1987., a završena unutarpartijskim obračunom na Osmoj sednici CK SK Srbije, septembra iste godine. Naravno, nastojaću i da rekonstruišem politički kontekst u kojem je ta mobilizacija sprovedena.

Ključne reči: politička mobilizacija, srpski komunisti, „Antibirokratska revolucija“

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (3), pp. 201 - 226