Legenda o dedi i Jaffa keksu

Ivan Kovačević

Apstrakt: Urbana legenda o događaju u beogradskom parku u kojoj mlada osoba greškom jede keks koji pripada starcu s kojim deli klupu, predstavlja transformaciju urbane legende koja se u britanskoj varijanti odnosi na stariju Britanku i mlađeg useljenika, da bi se nacionalnost menjala u verzijama širom Evrope. Pre transformacije u Srbiji legenda je doživela i depolitizaciju svodeći aktere na dvoje ljudi u cilju pedagoške i moralno-religijske propagande. U Srbiji starosne karakteristike su zamenile mesta, a poruka legende proizlazi iz specifične podele na Miloševićevu i "Drugu Srbiju" nastale u poslednjoj deceniji dvadesetog veka. U oba slučaja legenda propoveda adaptaciju i asimilaciju saopštavajući da "drugi" mogu naučiti da budu kao "mi", što im garantuje prestanak položaja "drugog".

Ključne reči: urbana legenda, politička antropologija, Srbija, "Greškom zajedničko", "The Packet of Biscuits", deda i Jaffa keks, "Druga Srbija"

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (3), pp. 43 - 55