NLO religije - počeci i glavni oblici

Danijel Sinani

Apstrakt: Rad se bavi NLO religijama – razmatraju se značajniji faktori koji su uticali na nastanak i razvoj ovih alternativnih religijskih pokreta, počev od izveštaja o ''bliskim susretima III i IV vrste'', SF produkcije, do alternativnih ideoloških razrada kontakata sa vanzemaljskim svetovima. Predstavljene su osnovne teološke premise, ikonografije, aktivnosti i, uopšte, kulturološke postavke nekoliko NLO religijskih pokreta (Društvo Eterijus, Nebeska kapija, Unarijus, Raelijanski pokret). U tekstu se ukazuje na religijsku konotiranost NLO diskursa i istaknuti su motivi ''drugosti'' i ''natprirodnosti'' koji su u njemu prisutni. Takođe, razmotren je odnos uloga i tema koje se promovišu unutar kontakterskog pokreta i nastupa lica koja tvrde da su bila otimana od strane vanzemaljaca. Istaknuta su krucijalna životna pitanja i identifikovane teme i motivi kojima se NLO religiozni predstavljaju i preporučuju javnosti.

Ključne reči: NLO, vanzemaljci, bliski susreti, NLO religije, kontakteri, otmice, SF, natprirodno, NLO eshatologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (2), pp. 119 - 139