Od poetike žanra do strukture: doprinos Nade Milošević-Đorđević srpskoj strukturalnoj folkloristici

Dragana Antonijević

Apstrakt: U radu se razmatraju strukturalne analize kompozicije nekolicine usmenoknjiževnih žanrova koje je, na srpskoj građi, sprovela prof. Nada Milošević-Đorđević. Originalan doprinos narativnoj semiotici i sintagmatskoj analizi ova ugledna i poznata srpska folkloristkinja je uradila na primeru novela, legendarnih priča, pripovedaka o sudbini i predanja. Polazeći od morfologije Vladimira Propa, ali i nekih drugih semiotičara, revidirala je njegovu narativnu šemu prilagodivši je specifčnostima razmatranih književnih vrsta, uvrstivši se time u red literarnih folklorista koji su u Srbiji među prvima primenili strukturalnu analizu.

Ključne reči: Nada Milošević-Đorđević, strukturalna analiza, sintagmatska analiza, narativna šema, poetika, usmenoknjiževni žanrovi

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (2), pp. 81- 97