Ko je ko u Kraljevini SHS: Formalna analiza Cvijićeve rasprave o jedinstvu južnih Slovena

Marko Pišev

Apstrakt: Cilj ovog rada jeste da istraži uzroke i posledice ideološkog zaleđa Cvijićevih antropogeografskih i etnopsiholoških istraživanja na prostoru nekadašnjeg jugoslovenskog dela Balkanskog poluostrva. Cvijićevi intelektualni napori za osmišljavanjem novog jugoslovenskog identiteta, za koji je smatrao da je nužno neophodan u kontekstu uspešnog ostvarenja projekta državnog južnoslovenskog ujedinjenja, polazili su, kako će ovaj rad pokazati, od etnocentričnih premisa koje su rezultovale implicitnim "naučnim" dokazima o srodnosti južnih Slovena prepoznatoj preko srpskih etničkih atributa. Shodno tome, jugoslovenska zamisao za Cvijića suštinski nije imala nad-etnički karakter, već je naprotiv, srpski etnički identitet smeštala u osnovu jugoslovenske "nacije".

Ključne reči: istorija srpske etnologije, Jovan Cvijić, kognitivna politika, Južni Sloveni, izmišljanje identiteta, Jugoslavija, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (2), pp. 55 - 79