Nomen est omen: baština ili nasleđe – (ne samo) terminološka dilema

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: U radu se razmatra korišćenje termina kulturna baština i kulturno nasleđe za označavanje elemenata kulture koji su sačuvani iz prošlosti i smatraju se dovoljno vrednim za čuvanje u okviru različitih oblika muzealizovanja stvarnosti. Analiza bi trebalo da pokaže na koji način se, uvođenjem starog/novog termina kao što je baština, birokratskim delovanjem vraćaju u kulturu patrijarhat i esencijalizam, dva elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa koja su deklarativno neželjena i koja se ne preporučuju za čuvanje, jer su u suprotnosti sa međunarodnim pravom.

Ključne reči: heritage, baština, nasleđe, imovina, patrilinearno nasleđivanje, esencijalizam, ljudska prava

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (2), pp. 41 - 53