Antropološko proučavanje popularne kulture

Bojan Žikić

Apstrakt: Održavanje naučnog skupa "Naš svet, drugi svetovi. Antropologija, naučna fantastika i kulturni identitet", u decembru 2009. godine, otvorilo je, između ostalog, pitanje načina na koji antropologija može da proučava vidove savremene umetnosti: na koji način se postavljaju istraživački problemi; kako organizovati istraživanje u posebnom semantičkom prostoru za koji ne možemo reći uvek i sa sigurnošću da ne predstavlja antropološku konstrukciju; da li ono što istražujemo može da se oceni tako kao da ima deljenu prirodu kulturne komunikacije; da li antropolog tumači ono što je bila umetnikova namera, ili ono što biva proizvedeno kao posledica te namere itd. Cilj ovog teksta jeste da ponudi odgovore na ta pitanja, sa stanovišta istraživača usredsređenog na kulturnu komunikaciju.

Ključne reči: antropologija i umetnost, popularna kultura, kulturna komunikacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (2), pp. 17 - 39