КОЛЕКЦИЈА ЋИЛИМА У ЗБИРЦИ ТЕКСТИЛНОГ ПОКУЋСТВА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО

Gordana Pajić

Apstrakt: Збирка текстилног покућства зауаузима значајно место у Етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево, још од његовог оснивања. Збирку сачињава неколико колекција а у овом раду је представљена Колекција ћилима, као најбројнија. Ћилими су у ваљевском крају израђивани од вуне, различитим ткачким техникама на хоризонталном разбоју а функција им је била разноврсна у свакодневном животу и обичајној пракси.

Ključne reči: текстилно покућство, вуна, ткање, ћилими

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 243-254