Antropologija i žanr: naučna fantastika – komunikacija identiteta

Bojan Žikić

Apstrakt: Žanrovsko stvaralaštvo koristi deljenu prirodu kulturne komunikacije za uspostavljanje određenih vrsta i modela kulturnih identiteta, a ti identiteti nastavljaju svoj društveni i kulturni život i izvan žanrovske komunikacije. Antropologija insistira na deljenoj prirodi kulturne komunikacije, tačnije na činjenici da oni, koji oblikuju informaciju koja se prenosi na taj način, moraju da dele njen kôd sa onima kojima je ta informacija namenjena. Antropološko proučavanje žanrova ne predstavlja ništa drugo do bavljenje određenim kulturnim artefaktima, karakterističnim za društvo i kulturu, u okviru kojih su proizvedeni

Ključne reči: antropologija, žanr, naučna fantastika, horor, kulturna komunikacija, kulturni identitet, savremena kultura

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (1), pp. 17- 34