Медицинска антропологија и/или антропологија здравља и болести

Anđa Srdić

Apstrakt: Социјалне и културне димензије проблематике феномена здравља, болести и медицине последњих деценија двадесетог века постају значајна тема антрополошких изучавања. У раду се разматра значај симболичких, друштвених и културних конструкција и тумачења концепата здравља и болести за конституисање предмета интересовања медицинске антропологије. Такође, испитује се и однос науке према превентивним, дијагностичким, терапеутским и рехабилитационим праксама, у зависности да ли се оне карактеришу као био-медицинске или пак алтернативне. У раду је дат и посебан осврт на статус ове поддисциплине у српској етнологији и антропологији.

Ključne reči: здравље, болест, тело, телесност, медицина, алетрнативна медицина, антропологија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2009, no. 14 (14), pp. 79-92