Politička etnografija i srpska intelektualna elita u vreme stvaranja Jugoslavije 1914-1919. Istorijski pregled

Marko Pišev

Apstrakt: Tema ovog rada izražena je u predstavljanju intelektualnih, kulturnih i političkih prilika u Srbiji uoči, i tokom Prvog svetskog rata. Posebna pažnja biće usredsređena na intelektualnu elitu Kraljevine Srbije i njen odnos prema tzv. „jugoslovenskoj ideji“ – konceptu ujedinjenja južnoslovenskih naroda u jednu nezavisnu monarhiju čije su zamisli o teritorijalnim granicama, centrima administrativne kontrole i političke uprave, bile promenljive u zavisnosti od spoljnjeg i unutrašnjeg političkog konteksta, kao i individualnih pristupa rešenju „jugoslovenskog pitanja“. U skladu s tim, u radu će poglavito biti reči o preplitanju ondašnje srpske političke i intelektualne elite u spregama opšte organizacije buduće države, sa posebnim osvrtom na intenzivan naučno-politički angažman Jovana Cvijića.

Ključne reči: jugoslovenska ideja, intelektualna elita, Jovan Cvijić

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2009, no. 14 (14), pp. 43-77