Pogled unazad: Dirkem kao teoretičar srodstva

Zorica Ivanović

Apstrakt: Opštepoznata mesta sociološke i antropološke teorije Emila Direkma često prikri-vaju teoriju srodstva kao aspekt njegovog dela i kao jedan od momenata u razvoju proučavanjа srodstva u društvenim naukama. Prvenstveno treba podvući Dirkemo-vo razdvаjanje biološkog aspekta srodstva od društvenog, koji njega isključivo za-nima, što predstavlja zaokret u odnosu na evolucionističko određenje srodstva kao biološke kategorije. Kod Dirkema se uočava izvestan teorijski paradoks – uz odba-civanje evolucionističkih spekulacija o poreklu zadržava se šematska tipologija društava na dva osnovna tipa proizašla iz organske i mehaničke solidarnosti. Me-đutim, postavljanje sinhronijske perspektive u definisanju društvenih činejnica, pa samim tim i srodstva, predstavljalo je prekretnicu koja je obeležila proučavanje srodstva u prvoj polovini dvadesetog veka.

Ključne reči: srodstvo, Emil Dirkem, antropologija, teorija, evolucionizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2009, no. 14 (14), pp. 9-16