Qualitative Field Research in Anthropology: An Overview of Basic Research Methodology

Bojan Žikić

Apstrakt: KVALITATIVNA TERENSKA ISTRAŽIVANJA U ANTROPOLOGIJI. PREGLED OSNOVNIH ISTRAŽIVAČKIH METODA Predstavljena je metodologija kvalitativne antropološke analize kroz njenu upotrebu u istraživanju HIV/HCV podložnosti među intravenskim korisnicima droge i seksualnim radnicima u Beogradu, kao i u dokumentovanju ličnih priča ljudi koji su HIV pozitivni. Detaljno su razmatrane terenske tehnike, etička pitanja, kao i neki širi doprinosi istraživanja zdravstvenih problema.

Ključne reči: antropologija, kvalitativna istraživanja, metodologija, zdravstvo

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2007, no. 2 (2), pp. 123-135