MOGUĆNOSTI PRIMENE ISTRAŽIVANJA OBIČAJNOG PRAVA U USMERAVANJU SOCIJALNIH ODNOSA

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnološke sveske (Stara serija: 1978–1990), y. 1989, no. 10 (10), pp. 105-111