SUDSKA PRAKSA KAO NAČIN PREVAZILAŽENJA KOLIZIJE IZMEĐU OBIČAJNOG I POZITIVNOG PRAVA

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnološke sveske (Stara serija: 1978–1990), y. 1987, no. 8 (8), pp. 141-145