Ritual puštanja montažne trake u pogon u proizvodnji „Juga 55GV“

Dragana Antonijević

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnološke sveske (Stara serija: 1978–1990), y. 1986, no. 7 (7), pp. 39-46