Zaštita kulturnih dobara radnih organizacija udruženog rada materijalne proizvodnje

Ivan Jović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnološke sveske (Stara serija: 1978–1990), y. 1980, no. 3 (3), pp. 75-86