Neke karakteristike svadbenih običaja u Beogradu na primerima opština Stari Grad i Novi Beograd

Vilma Niškanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnološke sveske (Stara serija: 1978–1990), y. 1978, no. 1 (1), pp. 153-197