Semiološki pristup proučavanju obreda - na primeru obreda o svetom Andreji

Ivan Kovačević

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnološke sveske (Stara serija: 1978–1990), y. 1978, no. 1 (1), pp. 23-32