1. EURETHNO u 2009. godini (Senka Kovač) 2. Međunarodni naučni skup "Terenska istraživanja: izazovi-rezultati-primena!, Staro Selo, Sirogojno, 2009. (Senka Kovač) 3. Studentska terenska praksa - Knjaževac 2009. (Marija Ristivojević) 4. Seminar socio-kulturne antropologije u Istraživačkoj stanici Petnica 2009. (Marina Simić)

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (3), pp. 257-262