Ustav Srbije kao ustav totalne pluralističke partijske države

Aleksandar Molnar

Apstrakt: U prvom delu članka rekonstruiše se Karl Šmitov koncept totalne pluralističke partijske države iz njegovih različitih spisa objavljenih tokom tridesetih godina. Pomenuta su tri glavna stuba totalne pluralističke partijske države: ustavna etika (utemeljena na političkom mitu), partijski pluralizam i totalitarne aspiracije političkih partija prema članstvu i klijentima u domenu građanskog društva. U drugom delu članka sva ova tri stuba su pronađena i u Ustavu Srbije od 8. novembra 2006.

Ključne reči: Karl Šmit, politika, ustav, etika, totalitarizam, političke partije, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (3), pp. 213-224