Bahtin o karnevalu

Marija Ristivojević

Apstrakt: U radu se analizira Bahtinov koncept karnevala. Za Bahtina karneval ima svoju logiku, filozofiju, zakone. Svoje tumačenje ove svetkovine autor prezentuje na više mesta, međutim, ovom temom se ipak najviše bavi u radu "Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse". Kroz razmatranje pomenutog Bahtinovog dela, kao i radova drugih autora koji se bave ovom problematikom, teži se jednom sistematičnom prikazivanju koncepta karnevala, kao i razumevanju značaja i velike popularnosti ove teorije među teoretičarima kulture i društva.

Ključne reči: Bahtin, teorija karnevala, kritika kulture

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (3), pp. 197-210