Neka opažanja o kulturnim oprečnostima u savremenoj Kini: Kunming i Peking dvadeset godina kasnije

Vesna Vučinić-Nešković

Apstrakt: Ovaj rad se bavi kulturnim oprečnostima opaženim u različitim segmentima kineske kulture koji su autoru bili dostupni tokom tri boravka u Kini u razmaku od dve decenije. Prvi i drugi boravak, 1986. i 1989. godine, odvijali su se u početnom periodu sprovođenja modernizacijskih reformi u Kini, kada su njihovi rezultati tek počeli da se naziru. Treći boravak, 2009. godine, odigrao se krajem treće decenije njihovog sprovođenja, u vreme već razvijenog tržišnog komunizma. Osnovna teza koja se provlači kroz rad jeste da se većina opaženih fenomena u savremenoj urbanoj Kini može svrstati u oprečne kategorije, i to kinesko-zapadno i tradicionalno-savremeno. Kulturne oprečnosti opažene su u turističkoj ponudi i ponašanju domaćih i stranih posetilaca, upotrebi kineskog i engleskog jezika u obeležavanju javnih prostora, promovisanju tradicionalne i savremene arhitekture. Takođe, one su uočene u predstavljanju zanatskih i industrijskih proizvoda, načinu konzumiranja toplih napitaka, kombinovanju domaće i strane hrane. Vidljive su i prilikom izvođenja Pekinške opere prilagođene kako savremenom Kinezu tako i strancu, i u praktikovanju tradicionalnih kineskih vežbi i zapadnih plesova u javnim parkovima. Glavni zaključak rada je da se proces povezivanja Kine sa zapadnim zemljama odvija na umeren i kontrolisan način. U tom procesu globalizacije kulturne oprečnosti koegzistiraju i sjedinjuju se, dajući kineskoj kulturi nove karakteristike.

Ključne reči: kulturne oprečnosti, globalizacija, kinesko-zapadno, tradicionalno-savremeno, urbana kultura, turizam, Kina, Kunming, Peking

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (3), pp. 161 - 195