Nade i vizije: biznis, kultura i kapacitet za zamišljanje lokalne budućnosti u jugoistočnoj Srbiji

Ildiko Erdei

Apstrakt: Knjaževac i okolina su lokalni region za koji se može reći da deli sudbinu "globalnog juga". Stanovnici vide ovu geografsku, demografsku, socijalnu i kulturnu oblast kao nerazvijenu, zanemarenu i zaboravljenu od strane državnih i političkih struktura smeštenih "tamo gore", u beogradskom "centru", koji predstavlja žižu svih zbivanja i mesto donošenja svih važnih odluka. Međutim, u poslednjih nekoliko godina primetni su izvesni pomaci u ekonomskom životu mesta i okolnih sela, koji se očituju u različim svežim ekonomskim inicijativama, što je stvorilo mogućnost tesnije povezanosti između ekonomskih i kulturnih praksi, i ojačalo kapacitete zamišljanja lokalne budućnosti. U radu će biti predstavljen presek najznačajnijih ekonomskih inicijativa i biće ukazano na njihovu kulturalnu dimenziju. Sledeći Apaduraja, želim da pokažem da se ne može planirati niti ostvariti uspešan i održiv ekonomski razvoj, ukoliko se u njega ne uključi kreiranje, podsticanje i negovanje kapaciteta zamišljanja budućnosti, koji će, istovremeno, jačati ukorak sa realnim efektima razvojnih planova i uspešnih praksi. Nastojaću da pokažem kako novi ekonomski akteri, na primer novi preduzetnici iz ruralnog zaleđa Knjaževca, upotrebljavaju tradicionalne kulturne forme i resurse, poput verovanja u predviđanja i moć vidovnjaka, kako bi izgradili nov osećaj sopstva i podržali svoje novopokrenute "biznise". Takođe ću ukazati i na druge načine prizivanja i "vezivanja" budućnosti, kao što su "projektno" mišljenje i organizovanje jedne NVO organizacije i "vizionarski" kapacitet povezan sa građanskim aktivizmom.

Ključne reči: Knjaževac, regionalna nejednakost, lokalni razvoj, ekonomija i kultura, nada

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (3), pp. 81-102