Tolerancija ili asimilacija: legende o kineskom restoranu i "Ciginoj kafani"

Ivan Kovačević

Apstrakt: Proučavajući urbane legende francuska folkloristkinja Veronik Kampion Vensan je postavila pitanje da li neke od novijih legendi propovedaju toleranciju. Legende o "incidentu u liftu" ili "pojedenoj karti" pokazuju različit stav prema Drugima u odnosu na klasične ksenofobične urbane legende. Takav, drugačiji, odnos ponavljaju i dve legende zabeležene u Srbiji: legenda o kineskom restoranu i legenda o "Ciginoj" kafani. Analiza ove dve legende pokazala je da se dvosmislenost "legendi tolerancije" ne sastoji iz toga što one paralelno govore o ksenofobičnom okruženju imajući rasplet koji "propoveda" toleranciju, već iz toga što se to "propovedanje" odnosi na one Druge koji su prošli kroz akulturaciju, koji su asimilovani i koji su prihvatili pravila "naše" kulture. One ne propovedaju tolaranciju prema Drugostima Drugih već prema Drugima koji nastoje ili su uspeli da postanu "Mi".

Ključne reči: urbane legende, propovedanje tolerancije, Srbija, "Drugi", Kinezi, Romi, restoran, akulturacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (3), pp. 67- 80