Poraženi od sistema: struktura i značenje ličnih priča o gubitnicima hibridne tranzicije

Dragana Antonijević

Apstrakt: U ovom radu analiziram strukturu i interpretiram lične i porodične priče o gubitku imovine, novca, posla i statusa u doba blokirane transformacije ili hibridne tranzicije, kako sam nazvala taj period. Teorijsku osnovu nalazim u višedecenijskom folklorističkom i antropološkom proučavanju ličnih priča i životnih istorija, u analizi narativne strukture legendi, kao i u teorijskim i praktičnim analizama procesa tranzicije. Naglasak u radu je stavljen na razmatranje gubitničkih narativa, kroz referencijalnu i evaluativnu dimenziju, kao životnog iskustva tokom poslednje decenije XX veka u Srbiji.

Ključne reči: lične i porodične priče o gubitku, legende, narativno-semantička struktura, hibridna tranzicija, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (3), pp. 47- 65