Citatne liste u antropologiji

Ivan Kovačević

Apstrakt: Citatna lista „Reuters“-a, koja rangira časopise iz antropologije, obiluje metodološkim greškama u procesu izgradnje. Lista polazi od američke tradicije četvoropoljne antropologije i upoređuje broj citata časopisa koji pripadaju potpuno različitim naučnim disciplinama – biofizičkoj antropologiji, praistorijskoj arheologiji, antropološkoj lingvistici i sociokulturnoj antropologiji. Četiri potpuno različite naučne zajednice se ne mogu porediti prostim brojanjem citata iz više razloga a posebno zato što su različite brojnosti. Dodatnu zbrku unose druge vrste časopisa koje se takodje rangiraju u okviru liste, kao što su časopisi koji obuhvataju sve četiri discipline, zatim pojedini koji obuhvataju neku od disciplina i neku drugu neantropološku nauku (sociokulturna antropologija i sociologija), zatim koje uopšte nisu u suštinskoj vezi sa antropologijom i bave se opštim pitanjima globalizacije ili su regionalni i određeni region posmatraju multidisciplinarno što znači istorijski, geografski, politički, ekonomski, pa i antropološki. Prema tome, bilo kakva rang lista ovih časopisa je slabe primenljivosti i u Americi, dok je u Evropi u potpunosti odbačena. Jedino srpski upravljači naukom uvažavaju ovu bastardnu listu i nameću je kao kriterijum za ocenjivanje i model za izgradnju još bastardnije domaće zajedničke top-liste časopisa, na kojoj se nalaze časopisi iz više različitih nauka (istorije, arheologije, istorije umetnosti, etnologije/antropologije, muzikologije), ali i časopisi koji se bave samo delom ovih nauka, kao što su vojna istorija, numizmatika, vizantologija ili zaštita spomenika kulture itd. To domaću listu čini neupotrebljivom za procenu pojedinog časopisa, a društveno opasnom ukoliko bi služila kao kriterijum za finansiranje pojedinih nauka i časopisa.

Ključne reči: antropologija, citatni indeks, SSCI, Thompson-Reuters, vrednovanje nauke, finansiranje časopisa, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2009, no. 13 (13), pp. 11-26