НЕФОРМАЛНИ УЏБЕНИЦИ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ: САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИКЕ ПРОСТОРА У ИЗГРАДЊИ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Srđan Radović

Apstrakt: Рад се бави актуелним политикама простора које се спроводе у постсоцијалистичким друштвима, пре свега обликовањем градског текста који означава идеолошку топографију града чија су два централна елемента архитекстура и урбана топонимија. Као пример потпуног преконфигурисања градског текста узима се град Приштина који је за мање од двадесет година доживео две потпуне трансформације градске топографије и меморијалног фонда. Примерима и дискусијом идеолошке интервенције и конструкције у домену споменичког и топонимског наслеђа, покушава се делимично осветлити карактер националних политика које дејствују и ван граница градског подручја.

Ključne reči: простор: место, политике простора, споменици, топонимија, Србија: Косово, Приштина

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2009, no. 9 (9), pp. 105-116