UMEJU LI ANTROPOLOZI DA IGRAJU FUDBAL? SPORT I IDENTITET U SAVREMENOJ SRBIJI

Ivan Đorđević

Apstrakt: Osnovni cilj predavanja i rada koji je iz njega proistekao jeste, pre svega, nastojanje da se ukaže na sport kao mogući referentni okvir za ispitivanje procesa kreiranja identiteta, kroz pretpostavljeno sukobljene fenomene "lokalnog" i "globalnog" poimanja identitetskih praksi. U radu se sport tretira kao fenomen popularne kulture, prateći načine na koje se konstruišu, sukobljavaju i mire identiteti koji se u tranzicionoj Srbiji često definišu kao nepomirljivi, a vezani su za pitanja egzistencije lokalnog (nacionalnog) i globalnog (evropskog) identifikacijskog projekta.

Ključne reči: sport, nacionalni identitet, sportska štampa, mehanizmi "zamišljanja nacije", globalni i lokalni identiteti

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2009, no. 9 (9), pp. 89-103