ISTRAŽIVANJE ETNIČKIH MANJINA: LIČNA ISKUSTVA I DILEME

Mladena Prelić

Apstrakt: Autori etnoloških/antropoloških istraživanja kod nas su do sada retko otkrivali pogledima drugih tokove svog istraživačkog postupka, koji je ostajao nevidljiv i, naročito ako je podrazumevao i terensko istraživanje, često podložan mistifikaciji. Namera ovog rada je da uradi upravo suprotno i da, izlažući sam istraživački proces i različite nedoumice i dileme koje ga prate, pogledima, pa i kritici drugih, ukaže na mogućnost da se na taj način u našoj zajednici otvori veći prostor za dijalog o metodologiji etnoloških/antropoloških istraživanja i eventualno podstakne i druge istraživače da češće praktikuju žanr "ispovedne proze antropološkog karaktera" u cilju unapredjenja metodologije etnološkog/antropološkog istraživanja.

Ključne reči: etnološko/antropološko istraživanje metodologija terensko istraživanje istraživanje etničkih manjina lično istraživačko iskustvo

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2009, no. 9 (9), pp. 41-54