APATINSKI NEMCI: ETNIČKA REVITALIZACIJA JEDNE SKRIVENE MANJINE

Vanja Balaša

Apstrakt: U radu se prati proces konstrukcije etničkog identiteta Nemaca u Apatinu. Rekonstruisane su osnovne istorijske faze u kojima je došlo do odlučujućih promena u samopoimanju i samopredstavljanju ove manjinske zajednice. Posebno se razmatra pokušaj iniciranja procesa etničke revitalizacije od strane lokalnog nemačkog udruženja u postsocijalističkom periodu. Sprovođenjem strateškog menadžmenta identiteta jedna skrivena manjina ponovo treba da bude učinjena vidljivom u širem socijalnom i kulturnom prostoru.

Ključne reči: Etnički identitet, konstrukcija, Nemci u Vojvodini/Apatinu, Podunavske Švabe, skrivena manjina, etnička revitalizacija, menadžment identiteta.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2009, no. 8 (8), pp. 129-144