O ĆURKAMA, PILIĆIMA I CITATNIM INDEKSIMA

Ivan Kovačević

Apstrakt: Analiza citatne liste ''Reuters''-ove kompanije koja rangira časopise iz antropologije pokazuje metodološke greške u procesu izgradnje ove citatne liste. Ta lista polazi od američke tradicije četvoropoljne antropologije i jednako tretira časopise koji pripadaju potpuno različitim naučnim disciplinama – biofizičkoj antropologiji, praistorijskoj arheologiji, antropološkoj lingvistici i sociokulturnoj antropologiji. Četiri potpuno različite naučne zajednice se ne mogu porediti prostim brojanjem citata, a dodatnu zbrku unose druge vrste časopisa koje se takodje rangiraju, kao što su časopisi koji obuhvataju sve četiri discipline, zatim neki koji obuhvataju neku od disciplina i neku drugu ne-antropološku nauku (sociokulturna antropologija i sociologija), zatim koje uopšte nisu u suštinskoj vezi sa antropologijom i bave se opštim pitanjima globalizacije ili su regionalni i određeni region posmatraju multidisciplinarno što znači istorijski, geografski, politički, ekonomski, pa i antropološki. Prema tome, bilo kakva rang lista ovih časopisa bila bi jednaka pravljenju jedinstvene tabele četiri američka nacionalna sporta (bejzbol, hokej, košarka i američki fudbal) i stoga je slabe primenljivosti u Americi, dok je u Evropi u potpunosti odbačena. Jedino srpski upravljači naukom uvažavaju ovu bastardnu listu i nameću je kao kriterijum za ocenjivanje i model za izgradnju još bastardnije domaće zajedničke top-liste časopisa, na kojoj se nalaze časopisi niz različitih nauka (istorije, arheologije, istorije umetnosti, etnologije/antropologije, muzikologije), ali i časopisi koji se bave samo delom ovih nauka, kao što su vojna istorija, numizmatika, vizantologija ili zaštita spomenika kulture itd. To ovu listu čini neupotrebljivom za procenu pojedinog časopisa, a društveno opasnom ukoliko bi služila kao kriterijum za finansiranje pojedinih nauka i časopisa

Ključne reči: antropologija, citatni indeks, SSCI, Thompson-Reuters, vrednovanje nauke, finansiranje časopisa, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2009, no. 8 (8), pp. 9-31